Gu Zhang Mao Jian Green Tea

Gu Zhang Mao Jian古丈毛尖:
Where to make:Gu zhang in Hu'nan province.

ORGANIC TEA GARDEN WORKSHOP
Guzhang Maojian Green Tea Guzhang Maojian Green tea
Guzhang Maojian Green Tea WORKSHOP